Προσωπικά Δεδομένα


Πολιτική Προστασίας

 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

 

Ενώ παίρνουμε κατάλληλα μέτρα σε επίπεδο τεχνολογίας και οργάνωσης για να διασφαλίσουμε τις προσωπικές πληροφορίες που μας δίνετε, καμία μετάδοση δεδομένων μέσω του διαδικτύου δεν μπορεί ποτέ να εξασφαλιστεί ως προς την ασφάλεια της. 

Συνεπώς, να θυμάστε ότι δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των οποιωνδήποτε προσωπικών πληροφοριών τις οποίες διαβιβάζετε σε εμάς μέσω του διαδικτύου

 

ΔΙΑΓΡΑΦΗ /ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

Η ιστοσελίδα “ΤΑ ΝΕΑ CY”  δίνει το δικαίωμα στους χρήστες/μέλη να διορθώσουν ή/και ενημερώσουν τα προσωπικά τους δεδομένα ανά πάσα χρονική στιγμή, επισκεπτόμενοι απλώς την σχετική υπηρεσία της ιστοσελίδας “ΤΑ ΝΕΑ CY”.

 

ΔΙΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

Η ιστοσελίδα μας δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή καθοιονδήποτε τρόπο δημοσίευση ή/και κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών της ιστοσελίδας “ΤΑ ΝΕΑ CY” σε κανένα τρίτο φορέα. 

 

Η ιστοσελίδα “ΤΑ ΝΕΑ CY” μπορεί να διοχετεύσει προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών του σε τρίτα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα μόνο εάν:

 

Έχει τη ρητή συγκατάθεση των επισκεπτών/χρηστών

 

Η διοχέτευση των προσωπικών δεδομένων καθίσταται αναγκαία για την υλοποίηση των επιθυμιών ή/και παραγγελιών των χρηστών/μελών. Τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με την ιστοσελίδα “ΤΑ ΝΕΑ CY” έχουν το δικαίωμα να επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες/μέλη καταθέτουν σε αυτό μόνο στο βαθμό που είναι απόλυτα αναγκαίος για την παροχή υποστήριξης προς την ιστοσελίδα “ΤΑ ΝΕΑ CY”

 

Επιτάσσεται λόγω συμμόρφωσης με τις σχετικές διατάξεις του νόμου.

 

ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ – ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

 

A.   Η ιστοσελίδα “ΤΑ ΝΕΑ CY” σέβεται την πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία των άλλων και ζητάει από τους χρήστες του να κάνουν το ίδιο.

 

Εάν πιστεύετε ότι οποιοδήποτε πνευματικό σας δικαίωμα ή εμπορικό σας σήμα έχει παραβιαστεί, παρακαλείστε να παράσχετε στην ιστοσελίδα “ΤΑ ΝΕΑ CY” τις ακόλουθες πληροφορίες μέσω e-mail στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση.

 

Μια ηλεκτρονική ή πραγματική υπογραφή του ατόμου που έχει εξουσιοδοτηθεί ώστε να ενεργεί εκ μέρους του δικαιούχου του πνευματικού δικαιώματος ή του εμπορικού σήματος, 

μια περιγραφή του προστατευμένου έργου, το οποίο ισχυρίζεστε ότι έχει παραβιαστεί, 

μια περιγραφή του ακριβούς σημείου όπου βρίσκεται το υλικό το οποίο ισχυρίζεστε ότι δημιουργεί την παραβίαση, 

 

Τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου και το e-mail σας, 

μια δήλωσή σας ότι -καλή τη πίστη- θεωρείτε ότι η αμφισβητούμενη χρήση δεν έχει εξουσιοδοτηθεί από τον δικαιούχο του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας ή από τον δικαιούχο του εμπορικού σήματος, 

μια υπεύθυνη δήλωσή σας, επί ποινή ψευδούς βεβαίωσης, ότι οι παραπάνω πληροφορίες είναι ακριβείς και ότι είστε ο δικαιούχος του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας ή του εμπορικού σήματος ή ότι έχετε εξουσιοδοτηθεί ώστε να ενεργείτε εκ μέρους του κατόχου του πνευματικού δικαιώματος

B. To περιεχόμενο, τα εμπορικά σήματα - διακριτικά γνωρίσματα και κάθε είδους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία της ιστοσελίδας “ΤΑ ΝΕΑ CY” ή σε άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που της τα έχουν παραχωρήσει με ιδιαίτερες συμφωνίες. 

 

Το ανωτέρω περιεχόμενο προστατεύεται από τις διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας. 

 

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, αντιγραφή, πώληση, μίσθωση, χωρίς δικαίωμα παραχώρηση, αναδημοσίευση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, αποθήκευση, μεταγλώττιση, φόρτωση (upload), κατέβασμα (download), διαμόρφωση, τροποποίηση, των σελίδων ή/και του περιεχομένου της ιστοσελίδας “ΤΑ ΝΕΑ CY” ή εκπομπή της  ιστοσελίδα “ΤΑ ΝΕΑ CY”, με οιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδειά μας.

 

Ειδικά για τα rssfeed μας, τονίζεται ότι διατίθενται από την  ιστοσελίδα “ΤΑ ΝΕΑ CY” προς τους χρήστες αυστηρά και μόνο για προσωπική και όχι για εμπορική χρήση. Η εμπορική χρήση του περιεχομένου ή/και των rssfeed μας απαγορεύεται αυστηρά. 

 

Κάθε άλλη χρήση, αναπαραγωγή, πώληση, μίσθωση, αναδημοσίευση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, μεταγλώττιση, φόρτωση (upload), download, διαμόρφωση, τροποποίηση των rssfeed μας, απαγορεύεται χωρίς την προηγούμενη άδειά μας. Ρητά απαγορεύεται κάθε εμπορική χρήση του Περιεχομένου μας ή/και των rssfeed μας ως μέσο για την πώληση παντός είδους υλισμικού ή/και λογισμικού. 

 

Γ. Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση των σημάτων μας ή/και των διακριτικών μας γνωρισμάτων χωρίς την άδειά μας

 

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

Η ιστοσελίδα “ΤΑ ΝΕΑ CY” συλλέγει προσωπικά δεδομένα 

α) όταν ο επισκέπτης / χρήστης εγγράφεται στις υπηρεσίες του 

β) όταν χρησιμοποιεί τα προϊόντα ή / και τις υπηρεσίες του και 

γ) όταν επισκέπτεται τις σελίδες του ή/και εισέρχεται στα προωθητικά / διαφημιστικά προγράμματά του.

 

Κατά την εγγραφή του επισκέπτη / χρήστη στην ιστοσελίδα “ΤΑ ΝΕΑ CY” οι ζητούμενες πληροφορίες είναι οι εξής : Όνομα, Επίθετο, Οδός, Αριθμός, Πόλη, Τ.Κ., Τηλέφωνο, Έτος γέννησης, Επάγγελμα, Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). 

 

Η ιστοσελίδα “ΤΑ ΝΕΑ CY” χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών / χρηστών / μελών για τρεις γενικούς λόγους:

 

την ενημερωτική υποστήριξη των πελατών / χρηστών του και την επιλογή του

περιεχομένου που τους προσφέρει, ούτως ώστε να είναι συναφές με τις γενικές

τους προτιμήσεις 

την ικανοποίηση των εκάστοτε απαιτήσεων των πελατών / χρηστών του σχετικά με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που διατίθενται από και μέσω της ιστοσελίδας “ΤΑ ΝΕΑ CY”

την ενημέρωση τους σχετικά με νέες προσφορές υπηρεσιών και προϊόντων.

Όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας, συλλέγουμε πληροφορίες που αποστέλλονται σε εμάς από τον υπολογιστή σας, το κινητό τηλέφωνο ή άλλη συσκευή πρόσβασης. Οι πληροφορίες που μας αποστέλλετε περιλαμβάνουν στοιχεία σχετικά με τις σελίδες που έχετε πρόσβαση, την διεύθυνση IP του υπολογιστή σας, τον τύπο του λειτουργικού συστήματος που χρησιμοποιείτε, την τοποθεσία σας, βασικά δεδομένα σύνδεσης και άλλες πληροφορίες. Τα βασικά δεδομένα σύνδεσης περιλαμβάνουν τον τύπο του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε και την κυκλοφορία προς και από την ιστοσελίδα μας.

 

Είναι αποκλειστικά δική σας ευθύνη για την ακρίβεια, γνησιότητα, συνάφεια και νομιμότητα των προσωπικών πληροφοριών που αποκαλύπτετε σε εμάς.
COOKIES/ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ IP (IP ADDRESSES) WEB ANALYTICS TOOLS

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη / χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του.

 

Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση αναγνώρισης και πρόσβασης του επισκέπτη / χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες και για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες της ιστοσελίδας “ΤΑ ΝΕΑ CY”είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. 

 

H διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Η/Υ του επισκέπτη/χρήστη έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο και στη συνέχεια κρατείται για τεχνικούς λόγους και αξιοποιείται αποκλειστικά και μόνο για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων.

 

Κατά την πρόσβαση σας στην ιστοσελίδα μας, εμείς (συμπεριλαμβανομένων των εταιρειών που συνεργαζόμαστε) ενδέχεται να τοποθετήσουμε μικρά αρχεία δεδομένων στον υπολογιστή σας ή σε άλλη συσκευή. 

 

Αυτά τα αρχεία δεδομένων μπορεί να είναι cookies, pixel tags, "Flash cookies", ή άλλα τοπικά αρχεία αποθήκευσης που παρέχονται από τ ο πρόγραμμα περιήγησής σας ή σχετικών εφαρμογών ("Cookies"). Χρησιμοποιούμε αυτές τις τεχνολογίες για: Αναγνώριση σας, ως πελάτης, διασφάλιση της ασφάλειας του λογαριασμού σας και το μετριασμό των κινδύνων και την πρόληψη της απάτης.

 

Κωδικοποιούμε τα Cookies μας, έτσι ώστε να μπορούμε να ερμηνεύσουμε τις πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες σε αυτά. Είστε ελεύθεροι να αρνηθείτε τα cookies μας αν το πρόγραμμα περιήγησης ή διάφορες προσθήκες σας το επιτρέπουν, αλλά κάτι τέτοιο μπορεί να επηρεάσει τη χρήση της ιστοσελίδας μας και των υπηρεσιών μας.

 

Τα δεδομένα που συλλέγουμε 

 

Πρωταρχικός στόχος της συλλογής προσωπικών πληροφοριών από εσάς είναι η παροχή μιας ομαλής, αποτελεσματικής και εξατομικευμένης εμπειρίας κατά τη χρήση της ιστοσελίδας “ΤΑ ΝΕΑ CY”. Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί web analytics εργαλεία, για καλύτερη κατανόηση της απόδοσης του ιστοχώρου, για αναλύση της χρήσης της ιστοσελίδας, καθορισμό του τρόπου με τον οποίο οι χρήστες επισκέπτονται τον ιστότοπό μας, τι περιεχόμενο πλοηγείται και τι πρόγραμμα περιήγησης / λειτουργικό σύστημα είναι σε χρήση. 

 

Αυτά τα δεδομένα δεν συνδέονται με προσωπικά στοιχεία, αλλά είναι απαραίτητα για να διαπιστώσουμε τυχόν προβλήματα της ιστοσελίδας μας, καθώς και να ανακαλύψουμε ποιες υπηρεσίες και ποια χαρακτηριστικά είναι πιο πολύτιμα για τους χρήστες, έτσι ώστε να μπορούμε να συνεχίσουμε να βελτιώνουμε την εμπειρία του χρήστη στην ιστοσελίδα “ΤΑ ΝΕΑ CY”. 

 

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που τοποθετούνται στον υπολογιστή σας από τις ιστοσελίδες που επισκέπτεστε. Χρησιμοποιούνται ευρέως για να κάνουν τις ιστοσελίδες να δουλέψουν ή να λειτουργήσουν πιο αποτελεσματικά, καθώς και για να παρέχουν πληροφορίες στους ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το τι είναι τα cookies και πώς λειτουργούν, ή για να μάθετε πώς να τα ελέγξετε ή να τα διαγράψετε, παρακαλώ επισκεφθείτε το http://www.aboutcookies.org. 

 

Η χρήση αυτού του δικτυακού τόπου και η αποδοχή της κοινοποίησης των “cookies” μας, υποδηλώνει ότι είστε ευχαριστημένοι με τη χρήση τους και παρέχετε τη συγκατάθεσή σας. Εάν δεν παρέχετε τη συγκατάθεση σας, τότε θα πρέπει να μην χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα “ΤΑ ΝΕΑ CY” ή να διαγράψετε τα cookies μετά την έξοδό σας από το site μας. 

 

Εναλλακτικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα περιήγησης σας σε ανώνυμη ή ιδιωτική λειτουργία. “Session Cookies” Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε ένα “session cookie” για να θυμόμαστε το log-in σας για εσάς. Αν αυτό το cookie είναι απενεργοποιημένο τότε στη συνέχεια κάποιες βασικές λειτουργίες δεν θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα “session cookies” και το πώς χρησιμοποιούνται επισκεφθείτε το: http://www.allaboutcookies.org/cookies/session-cookies-used-for.html. “Persistent (Μόνιμα;) Cookies” για την ανάλυση και απόδοση του ιστοχώρου Χρησιμοποιούμε μερικά μόνιμα cookies για τη συλλογή ανώνυμων δεδομένων χρήσης για βελτιστοποίηση της εμπειρίας της ιστοσελίδας μας.